Kvalita pohonných hmot

Kvalita motorové nafty

Ideální nafta je dokonale tekutá za všech teplot, je zcela čirá a bez činorodých příměsí či separovaného parafínu. Snadno se vznítí, hoří klidně a čistě. Kvalitu nafty určují národní i mezinárodní standardy a specifikace, např. evropská norma EN 590. Více o kvalitě nafty.

Kvalita benzínu Natural 95

Dobrý benzin zaručuje spolehlivé spuštění motoru za všech klimatických podmínek. Spaluje se plynule, bez výbuchů, a produkuje jen velmi málo škodlivin. Musí být stabilní i při delším skladování, nesmí vytvářet usazeniny.

Kvalitu benzinu určují národní i mezinárodní standardy a specifikace, např. evropská norma EN 228. Více o kvalitě benzínu.

Novinky z kategorie KVALITA PHM

[catlist id=7]