Kvalita motorové nafty

Ideální nafta je dokonale tekutá za všech teplot, je zcela čirá a bez činorodých příměsí či separovaného parafínu. Snadno se vznítí, hoří klidně a čistě. Kvalitu nafty určují národní i mezinárodní standardy a specifikace, např. evropská norma EN 590.

Cetanové číslo udává schopnost nafty spontánně se vzněcovat po stlačení a zvýšení teploty ve spalovacích prostorách motoru. Nižší cetanové číslo znamená delší prodlevu před vznícením nafty.

Jednou z velmi důležitých vlastností nafty je její schopnost mazání. Vstřikovací systémy pracují s objemovým měřením paliva, takže změna hustoty paliva se odrazí ve výkonu motoru. Je-li nafta hustší, vykazuje motor vyšší výkon, ale také více kouří a produkuje více škodlivin. Má-li nafta příliš nízkou specifickou hmotnost, zapřičiňuje tvrdý chod motoru při běhu naprázdno a vede ke zvýšení spotřeby.

Se snižující se teplotou se z nafty začínají vylučovat krystalky vosku – nafta se zakaluje a ucpává palivový filtr. Ucpávání palivového filtru lze snížit přidáváním aditiv, která zlepšují vlastnosti nafty za nízkých teplot.

Do nafty se většinou přidávají nejrůznější aditiva, která v řadě ohledů zlepšují její vlastnosti a přispívají např. ke snížení spotřeby paliva. Jde především o tato aditiva – přísady pro zvýšení cetanového čísla (tyto přísady snižují prodlevu od vstříknutí nafty do spalovacího prostoru po její vznícení):

 • Detergenty snižují množství úsad ve vstřikovacím systému a ve spalovacích prostorech a pomáhají tyto úsady vynést z motoru.
 • Protikorozní inhibitory
  Většinou se přidávají do nafty přepravované na větší vzdálenosti kovovým potrubím. Chrání potrubí před korozí a snižují znečištění nafty částečkami rzi. Tím zároveň chrání palivovou soustavu vozidla před korozí.
 • Odkalovače
  Voda, která se může dostat do nafty, ji zakaluje, což není žádoucí při jejím prodeji zákazníkům. Voda navíc může způsobit korozi palivového systému. Odkalovače rychle odstraňují vodu z nafty a vracejí jí původní čirý vzhled.
 • Lubrikační příměsi
  Tyto příměsi se přidávají především do nafty s nízkým obsahem síry. Lubrikační aditiva chrání pohyblivé díly vstřikovacího čerpadla před opotřebením a poškozením.
 • Přísady snižující pěnění
  Při čerpání či stáčení nafty pomocí čerpadel má nafta tendenci pěnit. Nádrž potom nejde úplně naplnit a zvyšuje se riziko rozlití přebytečné nafty. Aditiva snižující pěnění nafty také zrychlují rozpad a usazování vzniklé pěny.

Zdroj: Ústav paliv a maziv

 

Novinky z kategorie KVALITA PHM

[catlist id=7]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *