Přehled čerpacích stanic pokutovaných ČOI 2012

Pokuty za porušení stanovené jakosti pohonných hmot

 

Pokuty – Leden 2012

Rozhodnutí

Pokuty – Únor 2012

Rozhodnutí

Pokuty – Březen 2012

Rozhodnutí